Select Page

PLC, RTU, HMI

HMI (Human Machine Interface) baş harflerinden oluşan makina ve insan arasında iletişimi sağlayan bir arayüz vazifesi görür.

Türkçe Operatör Paneli olarak adlandırılmaktadır. Otomasyon ‘da son zamanlarda çok fazla önem kazanmakla beraber yapılan otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmasında ve kontrolünde yardımcı olmaktadır.

RTU (Remote Terminal Unit), içerisinde mikroprosesör kontrol sistemi olan, fiziksel saha ekipmanları ile SCADA sistemi arasında iletişimi sağlayan, sahadan gelen sinyal ve bilgileri merkez kontrol sistemine ileten ve merkez kontrol sisteminden gelen komutları sahaya taşıyan elektronik bir cihazdır.

PLC (Programlanabilir Mantıksal Denetleyici), fabrikalardaki üretim bölümlerinde veya makinelerin kontrolü gibi işlemlerin denetiminde kullanılan otomasyon cihazıdır.